บริษัท เอ.เอส.แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัทฯของเราให้บริการรับทำบัญชีครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ รับทำบัญชี และจัดทำภาษีอากรแบบครบวงจร
ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดยกเลิกกิจการ

บริการของเรา

ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนระบบบัญชี

มีทีมงานคอยให้คำแนะนำให้ระบบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษีเงินได้

ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา

บริการจดจัดตั้งบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการจองชื่อ ขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
จดทะเบียนบริคณห์สนธิ

บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ภพ.30, ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.1ก

บริการจัดทำงบการเงิน

ปิดงบการเงินประจำปี

บริการด้านการจดเลิกกิจการ

การจดทะเบียนเลิกบริษัท

บริการด้านงานประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ยื่นแบบเงินสมทบประจำเดือน

ตรวจสอบงบการเงินและรับรองงบการเงิน

ตรวจสอบและรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริการรับทำบัญชีครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ

บริษัทฯ ของเราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยตรงเราจึงรู้จริงและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าได้ และยังมุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจทุกขนาดในหลากหลายประเภท ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร และยังช่วยเหลือท่านแก้ปัญหากับองค์กรของภาครัฐอีกด้วย

ติดต่อสอบถามบริการ

บริษัท เอ.เอส.แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

98/265 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปรากร จังหวัดสมุทรปราการ 10260

โทรศัพท์ : 092-263-5419 
มือถือ :  099-496-4441

อีเมล : phon.s@hotmail.com

© 2021 A.S.Accounting and Computer Co., Ltd.